Nové volitelné předměty

V roce 2014 byly zavedeny dva nové volitelné předměty, reagující bezprostředně na aktuální problematiku v oboru. Jsou vedeny jako e-learning v kombinaci s kontaktní výukou. 1. Vysoce nebezpečné nákazy, 2. Očkování v praxi a za rámec výuky. Pro rychlé naplnění byly oba 2x zopakovány.