Celostátní odborná akce

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., a MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D., byli MZ ČR v roce 2013 vybráni, vyzváni, a následně se stali lektory široce založeného pokračovacího kurzu Epidemiologická metoda práce (včetně vypracování e-learningového kurzu), ve kterém postupně proškolili kompletně všechny odborné pracovníky hygienické služby ČR, tedy několik set účastníků. Akce byla povinná a byla realizována v rámci Operačního programu EU – Lidské zdroje a zaměstnanost.