Specializační atestace z oboru Hygiena a epidemiologie

V roce 2012 byl Ústav epidemiologie specializační oborovou radou vybrán k zajištění specializačních atestací v oboru hygiena a epidemiologie. Atestace úspěšně proběhly v jarním i podzimním termínu 2012.