Příručka: Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí

Dana Göpfertová, Petr Pazdiora, Jana Dáňová: Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Opakované a aktualizované (cca každých 5 let) vydání přehledné příručky s tématikou epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum, 2006.