Zajímavý grant IGA

V roce 2012 se podařilo získat grant IGA MZ Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce – identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci, který úspěšně pokračuje a na kterém se podílejí všichni pracovníci ústavu a dvě doktorandky (školenky ústavu) ve spolupráci s IKEM.