Učební texty k problémové výuce

Praktická cvičení z epidemiologie, Practicing Epidemiology – Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský. Studijní texty k problémové výuce v české a anglické verzi. Text představuje unikátní celek navzájem propojených výukových materiálů – souboru kontrolních otázek testujících úroveň teoretických znalostí a terminologie, užívaných v obecné epidemiologii i epidemiologické metodologii, modelových příkladů umožňujících studujícím aktivním způsobem procvičit výpočty ukazatelů nemocnosti, úmrtnosti, či asociace jednotlivých vztahů, včetně identifikace systematických chyb a bias a pak i schopnost logického myšlení a praktické aplikace získaných výsledků. Vydáno v Karolinu 2008. V další části učebních textů předkládají autoři konkrétní příklady kritického pohledu epidemiologa na abstrakta publikovaných prací a vybízejí čtenáře k jejich samostatné úvaze o validitě jednotlivých výsledků. Celý učební test je významným pomocníkem při studiu epidemiologické metodologie jak v pregraduální, tak v doktorské výuce. Anglická verze těchto studijních materiálů je velmi užitečnou pomůckou pro výuku zahraničních studentů.