Tvorba e-learningových kurzů

2011 e-kurz „Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie“ autora MUDr. Zdeňka Šmerhovského, Ph.D., využívaný jako volitelný předmět EBM ve výuce studentů 2. LF UK. 2011 e-kurz „Základy klinické epidemiologie“ autorky doc. MUDr. Dany Göpfertové, CSc. k doplnění a modernizaci pregraduální výuky i doktorské výuky lékařů. 2013 kurz „Základy obecné epidemiologie“ určený lékařům podílejícím se na přípravě, provádění a hodnocení epidemiologického výzkumu.