Doc. D. Göpfertová byla jmenována předsedkyní akreditační komise MZ ČR pro obor Hygiena a epidemiologie

V roce 2016 byla doc. D. Göpfertová jmenována předsedou akreditační komise MZ ČR pro obor Hygiena a epidemiologie.