Nové volitelné předměty pro zahraniční studenty

V roce 2016 byly zavedeny a zcela naplněny dva nové volitelné předměty v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, reagující bezprostředně na aktuální problematiku v oboru epidemiologie. Jsou vedeny jako e-learningové kurzy (nově vytvořené, dostupné prostřednictvím Moodle) v kombinaci s kontaktní výukou. 1. Emerging infectious diseases a 2. Vaccination – from Theory to Practice and Beyond. Doplnily tři volitelné předměty stejného zaměření realizované s úspěchem pro české studenty.