Opakované kurzy

V letech 2010 až 2016 byl již 17x zopakován, naplněn a výborně hodnocen „Kurz obecné epidemiologie a epidemiologické metodologie pro studující postgraduálního doktorského studia v biomedicíně“.