Významné popularizační a mediální aktivity

Tvorba řady popularizujících příruček a zdravotně výchovných materiálů s tématikou očkování (Očkování – otázky, omyly, obecné informace, 2005, Očkování 2007 – rok vydání 2006, plakát Proč má být moje dítě očkováno?, 2005) a cestovní medicíny (Zdravotní rádce na cesty, vydáno a aktualizováno 4x, naposled 2005)