Výkladový slovník epidemiologických termínů

Jan Šejda, Zdeněk Šmerhovský, Dana Göpfertová. Publikace sjednocující epidemiologickou terminologii, používanou v epidemiologickém výzkumu, doplněný užívanými anglickými ekvivalenty. Praktická příručka pro rychlou orientaci lékařů v interpretaci výsledků i metod epidemiologického výzkumu v odborné literatuře, hojně prostoupené epidemiologickými termíny. Grada 2005.