Významné popularizační a mediální aktivity

Tvorba řady popularizujících příruček a zdravotně výchovných materiálů s tématikou očkování (Očkování 2008 – aktualizováno 4x za rok, poslední rok vydání 2007) a cestovní medicíny (Zdravotní rádce na cesty, vydáno a aktualizováno 5x, poslední rok vydání 2008).