Mezinárodní multicentrická studie

Spoluúčast na mezinárodní multicentrické studii terapie zhoubných astrocytárních nádorů. Experimentální terapie glioblastomu kombinovanou chirurgickou, onkologickou a experimentální vakcinační terapií.