Pořadatelství 42. českého a slovenského chirurgického kongresu s mezinárodní účastí

Prof. M. Ryska byl prezidentem a organizátorem kongresu.