Pořadatelství XXIV. sympozia České sekce International hepato-pancreato-biliary-surgery

Prof. M. Ryska a prof. M. Zavoral organizovali celostátní jarní monotématická multioborová sympozia v rámci Společnosti pro gastrointestinální onkologii (SGO). Akce na hradě Loket jsou již dlouholetou tradicí. Tentokrát (dne 27. 3. 2014) byla věnována problematice onkochirurgické.