Předsednictví v Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR)

Ministr zdravotnictví jmenoval prof. M. Rysku od 1. 4. 2014 předsedou Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.