Organizace XXIII. sympozia ČSHPB chirurgie dne 9. 4. 2014

Organizace celostátních jarních monotématických multioborových sympozií v rámci SGO na hradě Loket je již dlouholetou tradicí. Tentokrát bylo věnováno problematice stenóz žlučových cest. Oranizátoři: prof. M. Ryska, prof. M. Zavoral.