Předsednictví ve vědecké radě IGA MZ Min. zdravotnictví

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., je od roku 2009 předsedou vědecké rady IGA Ministerstva zdravotnictví ČR.