1. Evropský kongres chirurgů v Praze (1. CECS – 1st Central European Congress of Surgery)

V roce 2008 byla Praha vybrána místem uskutečnění 1. CECS, prezidentem kongresu byl prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Akce se zúčastnilo ve dnech 22.–26.4. 2008 více než 500 chirurgů, gastroenterologů, radiologů a dalších specialistů ze 32 zemí světa. Kongres založil každoroční tradici Středoevropských chirurgických kongresů a po odborné a společenské stránce byl vysoce hodnocen (European Surgery, 2008; 40: 89–90).