Organizace odborné akce

Jako každoročně Chirurgická klinika UK 2. LF a ÚVN Praha organizovala XVIII. Jarní zasedání České společnosti HPB chirurgie na hradě Loket ve dnech 2.–3. 4. 2008, tentokrát za přítomnosti zástupců NRC, Ministerstva zdravotnictví a ZP. Téma: Diagnosticko–terapeutické standardy v onkochirurgii.