Předsednictví odborné společnosti

Prof. MUDr. M. Ryska, CSc., je od roku 2004 předsedou ČCHS ČLS JEP.