Léčba experimentálního akutního jaterního selhání nebiologickou eliminací

Od roku 2006 je na klinice prováděna léčba experimentálního akutního selhání jater nebiologickou eliminací systémem frakcionované plazmatické separace a adsorpce (přístroj Prometheus). Na sestavě prokázáno signifikantní snížení bilirubinu, amoniaku a intrakraniálního tlaku.