Léčba experimentálního akutního jaterního selhání bioeliminační metodou

V roce 2005 byla na klinice poprvé v ČR provedena bioeliminační léčba experimentálního akutního selhání jater bioreaktorem s izolovanými živými hepatocyty u miniprasete (přístroj O.liver). Na sestavě prokázáno signifikantní snížení bilirubinu, intrakraniální tlak neovlivněn.