Organizace významné mezinárodní multicentrické studie

Organizace a první autorství významné mezinárodní multicentrické studie sledující vliv různých stimulačních míst na funkci levé komory při trvalé kardiostimulaci u dětí. Výsledky studie byly již přejaty do tří mezinárodních klinických doporučení. Studie byla jednou z publikací úspěšně obhájeného grantu (hodnocení A) IGA MZ ČR NT 12321-3 (2011–2013) s názvem: Vliv stimulačního místa na funkci a synchronii levé komory u dětí: Mezinárodní multicentrická studie. Reference: Permanent cardiac pacing in children: choosing the optimal pacing site: a multicenter study. Circulation 2013 Feb 5;127(5):613–23. IF 14,948.