Monografie EKG a dysrytmie v dětském věku

Janoušek, J.: EKG a dysrytmie v dětském věku. Grada, Praha, 2014. Třetí vydání významně přepracované a rozšířené monografie shrnující nejnovější poznatky o diagnostice a léčbě poruch srdečního rytmu u dětí určené pediatrům, dětským kardiologům a kardiologům pečujícím o dospělé pacienty s vrozenými srdečními vadami.