Zahájení programu transplantace srdce a dlouhodobé mechanické podpory oběhu u dětí

Od roku 2014 byl v Dětském kardiocentru zahájen program transplantace srdce u dětí (dosud osm pacientů) a dlouhodobé mechanické srdeční podpory (dosud dva pacienti). Jeden pacient zemřel, u všech ostatních včetně dvou pacientů s mechanickou srdeční podporou byly výkony úspěšné, jsou v domácím ošetřování a došlo u nich k zásadnímu zlepšení kvality života.