Monografie Dětská endokrinologie a diabetologie

Monografii Dětská endokrinologie a diabetologie (Galén, Praha 2016) o 616 stranách s více než 500 obrázky a schématy vydal v roce 2016 kolektiv autorů především z Pediatrické kliniky (J. Lebl, E. AlTaji, S. Koloušková, Š. Průhová, M. Šnajderová, Z. Šumník). Poprvé od roku 1954, kdy prof. Čížková-Písařovicová vydala Klinickou endokrinologii dětského věku, vzniká komplexní učebnice oboru jako souhrn aktuálních poznatků o druhém „zlatém věku dětské endokrinologie“, který díky úžasnému pokroku genetiky nyní zažíváme.