Nový přístup v terapii chylózního ascitu

Denver zkrat je jednosměrný systém s pumpovací komorou k peritoneovenózní drenáži. Ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie a Dětským kardiocentrem byl poprvé v ČR implantován dvouleté dívce s vrozenou generalizovanou dysplázií lymfatického systému. Ta vedla k fetálnímu hydropsu a po narození k povšechným lymfedémům s těžkým chylózním ascitem. Po mnoha punkcích ascitu byl v říjnu 2016 zaveden peritoneoatriální zkrat s přesvědčivým klinickým efektem.