Příprava doporučení pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí

Pod vedením dr. O. Hradského z Pediatrické kliniky vznikla v roce 2016 doporučení Diagnostika a léčba refluxního onemocnění u dětí. Český sjednocený doporučený postup z pohledu gastroenterologa, pneumologa, ORL lékaře, neonatologa a chirurga. Doporučení reflektují nové poznatky a předkládají postupy založené na důkazech. Cílem je zlepšit péči o děti s refluxním onemocněním a pomoci těm, u kterých je nesprávně stanovena diagnóza či nevhodně vedena léčba.