Podíl na zavedení programu transplantace plic u dětí

Během roku 2016 se v součinnosti Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol a III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN rozvinul program komplexní péče o děti s nezvratným chronickým respiračním selháním od indikace přes péči na čekací listině až po perioperační a posttransplantační péči. Za rok transplantace plic zachránila život čtyřem pacientům ve věku 10–18 let. Zařadili jsme se mezi 15 nejvýznamnějších evropských center pro transplantace plic, která mají i pediatrický program.