Kurz vyšetřovacích metod v dětské gastroenterologii

V letech 2013–2015 uspořádalo gastroenterologické oddělení Pediatrické kliniky tři ročníky Kurzu vyšetřovacích metod v dětské gastroenterologii (viz foto). Kurz je vždy třídenní a poskytuje zájemcům z oboru dětské gastroenterologie možnost osvojit si základní endoskopické techniky – jak na teoretické, tak na praktické bázi, včetně terapeutických metod (ligace, klipování, polypektomie, extrakce cizích těles apod.). Praktická výuka probíhá na modelu prasečího jícnu a žaludku. V průběhu třech ročníků navštívilo kurz téměř 50 zájemců z gastroenterologických pracovišť jak České republiky, tak ze Slovenska. Na organizaci kurzu se podílejí také pracovníci Interní kliniky, Kliniky zobrazovacích metod a Kliniky anestezie a resuscitace FN Motol. Kromě endoskopických metod, včetně teoretických základů podávání anestezie a analgosedace, se mohou účastníci seznámit také s technikou impedanční pHmetrie, jícnové a rektální manometrie a se základy moderních endoskopických technik prováděných na endoskopických pracovištích pro dospělé. Část programu je věnována také zobrazovacím metodám v dětské gastroenterologii a jejich správným indikacím a vyhodnocení. Kurz je mezi dětskými gastroenterology oblíben, a proto plánujeme pokračovat v jeho pořádání i v dalších letech.