Bezdrátový přenos endoskopického obrazu

V roce 2015 bylo z prostředků 2. LF UK pořízeno přístrojové vybavení umožňující bezdrátový přenos obrazu z endoskopu do vnitřní sítě 2. LF UK a FN Motol. Obraz z gastroskopu či kolonoskopu je možné přenášet v online modu včetně zvukového komentáře z jakéhokoliv místa s dostatečným wifi signálem v rámci FN Motol do jakéhokoliv počítače zapojeného do vnitřní sítě. Technologie přenosu byla navržena, sestavena a odzkoušena pracovníky výpočetního střediska FN Motol. Historicky první živý endoskopický přenos s využitím tohoto zařízení byl uskutečněn počátkem prosince 2015 v rámci kurzu vyšetřovacích metod pořádaného gastroenterologickým oddělením Pediatrické kliniky. V budoucnu plánujeme využití živého přenosu při výuce studentů i doktorandů 2. LF UK.