Nová modifikace metody vícedechového vyplavování indikačního plynu z plic

Nedávno zavedená metoda MBW byla v roce 2015 rozšířena o modul vyplavování hexafluoridu síry. Nově tak umožňuje vyšetřit i nejmladší věkové kategorie dětí (nedonošence), ke stávajícím výstupům (velikost plic a průchodnost nejperifernějších dýchacích cest) přidává informaci o umístění patologického procesu. V kombinaci se zavedenými metodami dává ucelený pohled na funkci dýchacího traktu. Metodika vyšetření odpovídá mezinárodním standardům a umožňuje účast na multicentrických studiích.