Dětská nefrologie – Tomáš Seeman, Jan Janda et al.

Předcházející česká monografie s tématem dětské nefrologie, které zahrnuje všechna témata v dostatečném rozsahu, byla sepsána před 25 lety. Nynější monografie má větší rozsah než předchozí vydání a na podkladě současných znalostí shrnuje diagnostické a léčebné postupy prakticky u všech nefropatií dětského věku. Kromě dětských nefrologů byli ke spolupráci přizváni embryologové, mikrobiologové, rentgenologové, urologové, chirurgové, pracovníci transplantačního centra, onkologové, genetici a psychologové.