Česká národní dětská diabetická databáze (projekt ČENDA)

ČENDA je webová aplikace, která umožňuje zadávání, analýzu a vzájemné anonymní on-line porovnávání základních parametrů kontroly diabetu mezi ambulancemi. V zemích, kde byl takový systém vytvořen, došlo ke zlepšení kontroly diabetu u dětí a zvýšilo se povědomí o úrovni jejich kompenzace. Projekt byl zahájen v roce 2013 z iniciativy Pediatrické kliniky, zapojilo se do něj 48 dětských diabetologických ambulancí pečujících o více než 2500 dětí z celé ČR.