EndoBarrier – nový postup pro řešení hypotalamické obezity?

Hypotalamická obezita je komplikací mozkových tumorů střední čáry, které poškozují centra sytosti. Důsledkem je hyperfagie, která závažně ohrožuje dítě či dospívajícího. Běžné postupy selhávají. Ve spolupráci Pediatrické kliniky, Interní kliniky a IKEM byla poprvé v pediatrickém věku použita metoda EndoBarrier – endoskopicky zaváděný plastový rukáv, který se zachytí v pyloru a blokuje kontakt střevního obsahu se stěnou duodena a proximálního jejuna. Již za první dva týdny chlapec ubral 5 kg váhy.