Diferenciální diagnostika v pediatrii – Jan Lebl, Jiří Bronský a spol.

Diferenciální diagnostika v pediatrii“ (vydal Galén, 2014): Většina důležitých pediatrických příznaků a doporučené postupy při jejich vyšetřování a řešení. Pro praktické dětské lékaře, začínající i zkušené nemocniční pediatry i pro lékaře hraničních oborů. Od „bolestí břicha u kojence“ přes „polyurii-polydipsii“ až po „gynekomastii u chlapce“ – vše na 216 stranách od autorů z Pediatrické kliniky, v kapesním formátu ke každodennímu použití. Druhé, zásadně rozšířené a aktualizované vydání.