Metoda vícedechového vyplavování dusíku z plic

Zcela nová metoda funkčního vyšetření plic použitelná od kojenců po dospělé. Unikátnost spočívá ve vysoké citlivosti k postižení nejperifernějších průdušek, jejichž stav dosud nebylo možno neinvazivně hodnotit. Využití nachází v časné diagnostice a dlouhodobém sledování pacientů s chronickým plicním onemocněním. Naše pracoviště metodu provádí jako jediné v ČR a je certifikováno v rámci sítě klinického výzkumu (CTN ECFS). Tím se možnosti naší funkční diagnostiky dostávají na mezinárodní úroveň.