Evropská příručka dětské respirační medicíny

Petr Pohunek a Tamara Svobodová přispěli dvěma kapitolami k evropské příručce „ERS Handbook Paediatric Respiratory Medicine“, eds. Ernst Eber, Fabio Midulla, 2013 European Respiratory Society. Napsali části „Bronchial brushing and bronchial and transbronchial biopsies“, p. 146, a „Bacterial bronchitis with chronic wet lung“, p. 266.