Indukce remise u Crohnovy nemoci u dětí bez podání kortikosteroidů

Léčba kortikoidy narušuje růst a vývoj dětí. Proto jsme zavedli indukci remise u Crohnovy nemoci bez kortikoidů. V roce 2013 jsme diagnostikovali Crohnovu nemoc u 26 dětí (medián věku 13 let), u 23 (88 %) jsme k indukci remise podali výhradní enterální výživu. Postup spočívá v zákazu požívání běžných potravin a podání polymerní enterální výživy po 6–8 týdnů. Ukázalo se, že je stejně účinný jako kortikosteroidy, zlepšuje nutriční stav a nemá nežádoucí účinky. Jednoznačně úspěšný byl u 76 % dětí.