Kurz vyšetřovacích metod v dětské gastroenterologii pod záštitou 2. LF UK

V roce 2013 pořádalo gastroenterologické oddělení Pediatrické kliniky historicky první třídenní kurz pro dětské gastroenterology z ČR. Náplní byla teoretická i praktická výuka endoskopických metod, jícnové pHmetrie a impedance. Praktická výuka probíhala na prasečím modelu jícnu a žaludku. Kurzu se zúčastnilo 16 dětských gastroenterologů. Kurz proběhl ve spolupráci s Interní klinikou, Klinikou zobrazovacích metod a Klinikou anesteziologie a resuscitace. Kurz byl účastníky velmi dobře hodnocen.