Motolské Centrum cystické fibrózy se stalo součástí ECFS-CTN

Centrum cystické fibrózy, společné pracoviště Pediatrické a Pneumologické kliniky, bylo v roce 2012 přijato do sdružení „European Cystic Fibrosis Society – Clinical Trials Network“ (ECFS-CTN; www.ecfs.eu/ctn). Členství v této prestižní organizaci znamená evropskou garanci vysokého standardu práce na klinických studiích a účast na zkoušení vysoce inovativních léčivých přípravků. ECFS-CTN sdružuje pouhých 30 center CF z 11 evropských zemí. Vedoucí motolského centra CF doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., navíc zasedá v sedmičlenném výkonném výboru ECFS-CTN.