Doporučení pro dg. a léčbu nespecifických střevních zánětů (IBD) u dětí

Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS vydala doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu IBD u dětí (2012). Projekt koordinoval doc. Jiří Bronský z Pediatrické kliniky a spolupracovalo 16 autorů z celé ČR, včetně dalších z 2. LF UK (prof. Nevoral, prof. Škába, dr. Kavalcová, dr. Hradský, dr. Mitrová). Doporučení vyšla jako suplementum Čes-Slov Pediatrie http://www.gastroped.cz/doporucene-postupy/. Cílem je přispět ke zlepšení péče o děti s IBD, jejichž prevalence významně narůstá.