Malý atlas dětské endokrinologie

Kolektiv sedmi autorů pod vedením J. Lebla (Galén 2013) učí praktické dětské lékaře i další zájemce rozpoznat dětská endokrinní onemocnění podle typu obličeje, drobných dysmorfií, proporcionality, kostních anomálií, kožních změn, podle růstového grafu, rodokmenu, křivky EEG či EKG, ale také správnou interpretací zobrazovacích vyšetření. Kniha se stala monografií roku 2013 podle hodnocení České pediatrické společnosti i podle České endokrinologické společnosti.