Centrum excelence pro léčbu dětského diabetu v EU

Diabetologické centrum Pediatrické kliniky bylo mezi prvními 11 centry, kterým byl v roce 2011 udělen titul „Centrum excelence pro léčbu dětského diabetu“. Tento významný titul je zaštítěn světovými diabetologickými společnostmi a garantuje, že na daném pracovišti probíhá péče o diabetické děti podle nejvyšších standardů. Na evaluaci těchto center se aktivně podíleli pracovníci kliniky doc. Šumník, doc. Cinek a prof. Lebl, účastníci evropské multicentrické grantové studie SWEET.