Plnohodnotný screening primární ciliární dyskinéze (PCD) zaveden do praxe

Po pilotní studii jsme screening PCD vysokorychlostní videomikroskopií (kamerou Keyence VW-6000, VW-100M) nyní zavedli do praxe. Provádíme čtyřstupňové vyšetření: 1. Klinický index rizika PCD na základě vlastního výzkumu s validovaným hodnocením; 2. Vysokorychlostní videomikroskopii epitelu dýchacích cest k hodnocení frekvence a způsobu pohybu řasinek; 3. Elektronovou mikroskopii k určení struktury řasinek; 4. Sekvenaci genů DNAH5 a DNAI1. Tento screening PCD nemá v ČR ani v SR obdoby.