Kongres Evropské společnosti dětské endokrinologie (ESPE)

V září 2010 se v Praze uskutečnil 49. kongres Evropské společnosti dětské endokrinologie, s počtem 3045 účastníků dosud největší akce tohoto druhu v Evropě. Jeho přípravy trvaly pět let. Prezidentem a hlavním organizátorem byl prof. Jan Lebl, úvodní plenární přednášku o epidemiologii dětského diabetu ve střední a východní Evropě proslovil dr. Ondřej Cinek, společenský program kongresu koordinovala dr. Stanislava Koloušková a satelitní Letní školu dětské endokrinologie uspořádal doc. Zdeněk Šumník.