Kapitola v mezinárodní monografii Paediatric Bronchoscopy

První komplexní výlučně pediatrická monografie zaměřená na diagnostickou i terapeutickou bronchoskopii v celém dětském věku, včetně výkonů v podmínkách intenzivní péče. Bohatá obrazová a videodokumentace. Autorský kolektiv složený z mezinárodního panelu uznávaných odborníků. Prvním autorem kapitoly o vrozených i získaných patologiích dolních cest dýchacích je prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., který poskytl do kapitoly i všechny obrázky a on-line videozáznamy z vlastních materiálů.