Diagnostika diabetu MODY dostupná pro všechny pacienty z ČR

Díky financování grantu z Norského království byla v laboratoři molekulární genetiky Pediatrické kliniky zahájena rutinní diagnostika všech častějších forem monogenního diabetu, zejména diabetu typu MODY. Po dobu trvání grantu ji bezplatně nabízíme pacientům z celé ČR podle přijatých diagnostických kritérií. MODY diabetes postihuje podle odhadů 3–5 % všech diabetických pacientů. Správné určení genetické diagnózy dovoluje zavést cílenou léčbu na principu farmakogenomiky.